admin

Ta Mesterbrev

Vi i Telemark Malermesterlaug er stolte av mesterbrevene våre! Vi oppfordrer derfor ansatte i medlemsbedriftene våre til å ta mesterbrev-utdannelsen. Vi kan vi tilby økonomisk støtte på inntil kr 10.000, mot en forpliktelse om medlemskap i lauget i min 3 år etter fullført utdanning.

For mer info / søknad kontakt:

Laugsleder Malermester
Janne Staahlen

922 69 984 eller Send mail

Utviklet av: Folkebadet.no