admin

Telemark Malermesterlaug

original

Telemark Malermesterlaug er en intresseorganisasjon for malermesterne i Telemark. Vi som malermestere utfører de fleste arbeidsoppdrag innen maling, tapet og gulvbelegg. Malermesterlauget arbeider også med rekruttering og opplæring til bransjen.

Våre medlemsbedrifter utfører de fleste arbeidsoppdrag innen maling tapet og gulvbelegg, store og små prosjekter, nybygg, rehabilitering, borettslag og bedrifter. Vi dekker all områder innen overflatebehandling. Det er totalt 19 aktive Malermestre tilknyttet lauget.

  • Som medlem av MLF garanteres du at arbeidet blir uført fagmessig av en malermester i henhold til anbud.
  • Dette er for at du som kunde skal føle deg trygg når du handler tjenester av Malermester Tufte AS.

Styret i Telemark Malermesterlaug

  • Leder: Øystein Tufte
  • Nestleder: Anders Waag
  • Styremedlem: Jon Aslak Siljan
  • Styremedlem: Aslak Hauge
  • Styremedlem: Finn Arne Gundersen

Skjønnskomité

Malermesterlauget har en egen skjønnskomité som kan hjelpe til å løse konflikter gjennom å avgi en uttalelse om utført arbeid. Vil man ha utført en vurdering så kan du bestille dette for alle typer arbeider utført innenfor fagområdet for maler- og gulvleggerfaget. Skjønn kan utføres også for andre.

Lauget utfører også skjønn på arbeid som er utført av ikke-medlemmer. Det er da bestiller som må ta den økonomiske konsekvensen. En vurdering kan være med på å løse opp i mange «floker» for deg som forbruker. Du får vurdering som skal være nøytral. Ta kontakt med oss på epost telemarkmalermesterlaug@gmail.com.

Våre medlemmer er kollektivt tilsluttet garantiordningen til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.

Garanti for private forbrukere

Som forbruker dekkes du av en garantiordning for private kunder. Garantien dekker skader og mangler for opp til kr 160 000. Dersom medlemsbedriften ikke er i stand til å rette opp feil og mangler ved det utførte arbeidet, trer MLFs garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem. Ordningen gjelder kun dersom du som forbruker har benyttet en håndverker tilknyttet Telemark Malermesterlaug.

Se også www.mlf.no for mer informasjon om garantiordningen .

Utviklet av: Folkebadet.no